Medidesk®
Mediation & Medisch Advies
Prettig leven in je buurt en met je buren is voor de meeste
mensen een groot goed.
Helaas wordt dit genot soms ruw verstoord door overlast
van geluid, hinderlijke geuren van de barbeque of
schaduwen van bomen of ander overhangend groen.
Natuurlijk probeer je er eerst zelf iets aan te doen door
eens met de buren te gaan praten.
Mocht dit toch wat moeizaam gaan aarzel dan niet om een
onafhankelijke derde in te schakelen!
Medidesk® zal beide partijen er toe bewegen een voor
iedereen aanvaardbare regeling te treffen, zodat het weer
prettig toeven is in je eigen buurt en huis.