Medidesk®
Mediation & Medisch Advies
Jaarlijks worden er tienduizenden huwelijken ontbonden
en talloze andere geregistreerde samenlevingsverbanden
beëindigd.
In toenemende mate kiezen de ex-partners er voor om de
zaken te regelen in goed overleg met behulp van een
onafhankelijke derde.
Het voordeel is dat een en ander snel en met lage kosten
geregeld kan worden, terwijl de gang naar de rechter
duur, langdurig en vaak sfeerbedervend is.
Medidesk® kan u bij dit proces bijstaan als ompartijdige
derde die oog heeft voor de belangen van beide partijen
én van de eventuele kinderen.