Medidesk®
Mediation & Medisch Advies
Gelukkig zijn de meeste mensen tevreden met hun werk en
werkomgeving. Conflicten met collega's of leidinggevenden zijn
evenwel geen uitzondering en kunnen aanleiding geven tot
ziekteverzuim of een gang naar de rechter.
Medidesk® kent deze problematiek uitstekend en kan vaak met
3 tot 6 gesprekken een voor alle partijen aanvaardbare en
bevredigende oplossing bewerkstelligen.

Ook binnen maatschappen van medisch specialisten,
huisartsen, tandartsen of psychologen kunnen spanningen
optreden die de samenwerking bemoeilijken en een risicofactor
zijn voor de kwaliteit van het werk.
Vanuit de medische achtergrond kan Medidesk® doeltreffend
en deskundig het proces van verbetering van de samenwerking
in gang zetten en begeleiden.
Moeizame, tijdrovende en kostbare procedures kunnen zo
worden vermeden.